Hondensport Veendam
Inschrijven
hondensport veendam, afbeelding van honden

Algemene voorwaarden

Reglementen


Deze huishoudelijke reglementen zijn bedoeld voor alle leden/cursisten van Hondensportvereniging Veendam en dienen door iedereen gerespecteerd te worden. Ze worden opgesteld voor de goede gang van zaken binnen de vereniging. Met cursisten zoals ze hieronder worden genoemd, worden alle personen bedoeld die voorkomen op de deelnemers-/ledenlijst van Hondensportvereniging Veendam.
 
Hondensportvereniging Veendam is tegenover haar cursisten niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens door de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard dan ook en evenmin voor enige schade ten gevolge van de door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook. Met andere woorden, aanwezigheid en deelname aan de cursussen en andere activiteiten is voor eigen risico.
 
Een WA-verzekering is aan te bevelen.
 
Elke hond, ongeacht ras of herkomst met een minimum leeftijd van ± 8-10 weken, mits hij de 1ste enting heeft gehad, wordt toegelaten tot de lessen Gehoorzaamheid. De minimum leeftijd voor de behendigheid is 1 jaar en zelfs 1,5 jaar voor de grotere rassen.
 
De cocktailenting is verplicht. Cursisten dienen het inentingsboekje van hun hond te tonen tijdens de 1e les. Honden die niet op de juiste manier zijn ingeënt, worden niet toegelaten op de cursus.
 
Het lesgeld dient tijdens de 1e les te worden betaald.
 
Wanneer de instructeur een les annuleert, wordt u in de gelegenheid gesteld, de les op een ander tijdstip in te halen.
 
Wees altijd op tijd en help indien nodig mee met het opbouwen, dan wel afbreken van het parcours.
 
Als u een les verhinderd bent, meldt u zich dan af. Dat kan per mail of per telefoon op de telefoonnummers (zie contact).
 
Zorg dat u uw hond minstens 2 uur vóór de les gegeten heeft in verband met een verhoogde kans op een maagkanteling. Geeft u uw hond liever na de les te eten.
 
Laat uw hond van tevoren goed uit. Mocht er ondanks dat toch een ongelukje gebeuren, dient iedere begeleider de eventuele uitwerpselen van zijn hond van het terrein te verwijderen. Een schep hiervoor is voorhanden.
 
Laat uw reu op het terrein niet overal tegen aan plassen.
 
Kinderen kunnen alleen in overleg aan de lessen deelnemen en dienen steeds vergezeld te zijn van een volwassen lid.
 
Honden dienen altijd aangelijnd te zijn, tenzij de instructeur anders beslist.
 
Tijdens de les dient iedere cursist zich te houden aan de richtlijnen van de instructeur. Iedereen moet met volle aandacht met zijn hond kunnen werken.
 
Voorkom agressie tussen honden onderling. Laat honden echter ook niet met elkaar spelen tijdens de training. U dient er voor te zorgen dat andere cursisten op geen enkele manier hinder ondervinden van uw hond.
 
Ruw optreden naar de hond (slaan/schoppen) wordt niet toegestaan en zal dan ook kunnen leiden tot schorsing.
 
Indien de hond volgens de instructeur risico oplevert voor mens en/of dier, dan kan een muilkorf voorgeschreven worden. Bij het niet opvolgen van dit advies, wordt verdere toegang geweigerd.
 
Draag tijdens de training geschikte kleding en schoeisel en houdt tijdens het trainen uw jas gesloten.
 
Zorg dat u op de training altijd een speeltje en/of brokjes bij zich heeft. Dit om de hond te kunnen belonen.
 
Er worden geen loopse teven toegelaten tijdens de training.
 
Van iedere cursist wordt verwacht dat hij/zij in een sfeer van goede harmonie met elkaar omgaat en respect voor elkaar en elkaars honden toont.
 
Laat uw hond geen gaten graven. Dit is gevaarlijk voor mensen en honden en komt het terrein niet ten goede.
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de instructeur van de gehoorzaamheids- of behendigheidstraining.